Poseta EAO – najvećem implantološkom kongresu

October 1, 2023by markovdental_7aj7i8

Sutra našu ordinaciju otvaramo osveženi najnovijim i najsavremenijim saznanjima iz oblasti implantologije (zubnih implanata) pravo sa EAO kongresa (European Association for Osseointegration) u Berlinu.

poseta eao kongres berlin zubni implanti
Posetili smo najveći svetski forum za implantologiju

dr Borislav Markov svoje višedecenijsko iskustvo u oblasti implantologije konstantno osavremenjuje posećujući najpoznatije kongrese i edukacije u svetu. U toku ove nedelje, u Berlinu je održan najveći forum iz oblasti implantologije – EAO.

EAO je neprofitna organizacija formirana kao međunarodni, interdisciplinarni i nezavisni naučno-zasnovani forum za sve profesionalce zainteresovane za praksu i nauku o oseointegraciji. Kao jedno od vodećih udruženja u oblasti implantologije u svetu, EAO ima za cilj da unapredi kvalitet nege pacijenata premošćivanjem jaza između nauke i kliničke prakse.

Na ovogodišnjem forumu, dr Borislav Markov susreo se i razmenio iskustva u praksi sa profesorom Paolom Malom iz Lisabona. Profesor Malo osmislio je upravo all on 4 koncept, koji u ordinaciji Markov Dental Clinic izvodi dr Borislav Markov. Zahvaljujući korišćenju naprednih metoda, pristupa i materijala pacijentima ovu metodu ugrađujemo već za 24h i to na specijalnim premium implantima, među kojima su i Nobel Speedy implanti – dizajnirani baš za Malov all on 4 koncept.

dr malo i dr markov eao kongres zubni implanti dr Paulo Malo, tvorac all on 4 koncepta i dr Borislav Markov

Interesantno je da je all on 4 metoda pre 30 godina bila kontroverzna. Ipak, nakon 57 kliničkih studija, ispitivanja na 4600 pacijenata i 23000 implanata, ovaj koncept pokazao se kao najkvalitetniji pristup u poboljšanju života pacijentima bez zuba.